מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות והמידע האישי אודותיך במהלך שימושך באתר

אתר זה )” האתר”( מופעל על ידי NOA&IVY”( החברה”, “חברתנו”( ותנאי השימוש בו כוללים מדיניות פרטיות זו. מסמך זה מתאר כיצד נאסוף, נשתמש, נאחסן ונגרע מהמידע האישי שלך.

IVY&NOA 1 .איסוף, שימוש וחשיפת מידע אנו עשויים לאסוף, להשתמש ולחשוף את המידע האישי שלך בהתאם למדיניות הפרטיות. על ידי שימוש

באתר, אתה מסכים לאיסוף המידע האישי שלך. אנו נאסוף ונשמור את המידע האישי שלך אם תבקר באתר האינטרנט שלנו, תמלא טופס אחריות מקוון למוצר מסויים, תעקוב אחר עמוד הפייסבוק שלנו או פלטפורמת מדיה חברתית אחרת, תירשם לניוזלטרים שלנו, תשתתף בכל מבצע או תחרות, תמלא טופס אחריות מודפס, תשתתף בתחרות, קידום מכירות, אירוע חברה או שתגיש בקשה ו/או בירור בדרך כזו או אחרת. המידע שאנו אוספים עשוי לכלול, אך ללא הגבלה, את שמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, כתובת ה-IP ומספר הטלפון שלך. אנו נאסוף מידע אישי רק כאשר יהיה צורך עסקי לגיטימי בעשייה זו,

כמפורט במדיניות פרטיות זו. לא נאסוף ולא נאחסן מידע אישי רגיש.

בכל פעם שתבקר באתר האינטרנט שלנו, השרת שלנו יאסוף ממך מידע אנונימי, המכונה “נתוני קליקים”

(“data click .(“נתונים אלה כוללים את סוג הדפדפן ואת המערכת בה אתה משתמש; כתובת האתר ממנו הגעת; התאריך והשעה של ביקורך; וכתובת ה-IP של השרת שלך. אנו עשויים לאסוף מידע זה למטרות סטטיסטיקה על מנת ללמוד כיצד נעשה השימוש והניווט באתר שלנו, כולל מספר הביקורים, התדירות ומשך הביקורים וזמן הפעילות הנפוץ ביותר. אנו עשויים להשתמש במידע זה כדי להעריך ולשפר את הביצועים של האתר שלנו.

“עוגייה” היא פיסת מידע ששרת האינטרנט שלנו עשוי לשלוח למחשב שלך כאשר אתה מבקר באתר

שלנו. קובץ “עוגייה” מאוחסן במחשבך, אך אינו מזהה אותך ואינו מספק לנו מידע כלשהו על המחשב שלך. ה” עוגייה” עוזרת לנו לזהות אותך כאשר אתה מבקר שוב באתר זה ולהתאים את גישתך לדפים השונים באתר. ברוב דפדפני האינטרנט, אתה יכול למחוק ” עוגיות” מהכונן הקשיח של המחשב שלך, לחסום את כל העוגיות או לקבל אזהרה לפני שמירת ” עוגיה” . אם ברצונך לעשות זאת, עיין בהוראות הדפדפן או במסך העזרה שלך למידע נוסף.

המידע האישי שאנו אוספים ממך עשוי לשמש אותנו על מנת שנספק לך את המוצרים והשירותים שלנו.

זה כולל אחסון מידע במסד הנתונים שלנו, אחסון ועיבוד מידע כדי לספק לך כל מוצר או שירות שתבקש, או כדי שנוכל לפתח ולהתאים מוצרים או שירותים לשם מתן מענה טוב יותר לצרכיך וההעדפותיך. המידע האישי שלך עשוי לשמש גם למטרות סטטיסטיקה )לדוגמה, סטטיסטיקה כללית על השימוש באתר, לרבות מעקב אחר מבקרים באתר(; מטרות פרסום ושיווק )למשל לשלוח מיילים ישירים ו/או ניוזלטרים אלקטרוניים, עלונים ועלונים מודפסים המכילים מרשמים, טיפים לאורח חיים בריא, מידע על מוצרים וכדומה(; לעדכונך אודות מבצעים מיוחדים, הנחות על מוצרים, מבצעים ותחרויות; אימות זהותך; וכל מטרה לשם תמיכת לקוחות באשר היא. לכל אחת מהמטרות לעיל, אנו עשויים ליצור איתך קשר אלקטרוני,

כזה או אחר. הנך רשאי לבטל את הסכמתך לכל אחת מדרכי תקשורת עתידית שתועבר על ידינו.

לא נמכור, נשכור או נשכיר את המידע האישי שלך לאחרים. אנו נחשוף את המידע האישי שלך רק לצדדים שלישיים נבחרים, המבצעים פעולות בשמנו, לרבות מילוי הזמנות, אספקת מוצרים, שליחת דואר ודואר אלקטרוני, הזנת נתונים למסד נתונים, ניתוח נתונים, פיתוח ותחזוקה של תכונות האתר שלנו, מתן סיוע שיווקי, ומתן שירות לקוחות. לצדדים שלישיים אלו תהיה גישה למידע אישי במידה הדרושה לביצוע תפקידיהם, אך הם אינם רשאים להשתמש בו למטרות אחרות. למעט כמתואר לעיל, לא נשתף את המידע האישי שלך עם כל צד שלישי אחר לכל מטרה אחרת ללא הסכמתך, אלא אם כן יידרש אחרת על מנת למלא אחר הנחיות החוק.

מדיניות מידע אישי – פייסבוק )לחצן Like) באתר נעשה שימוש בתוספים של פייסבוק )Meta .)בין היתר, סימני מסחר, בהם נעשה שימוש כחוק ולחצנים כדוגמת “אהבתי” )Buttons Like .)מידע נוסף אודות תוספי פייסבוק ניתן למצוא בכתובת: /plugins/docs/com.facebook.developers://http .בביקורך באתר, התוספים מקשרים בין דפדפן הגלישה שלך לשרתי חברת מטא )פייסבוק(. במידה ותלחץ על כפתור “אהבתי” בזמן היותך מחובר לחשבון הפייסבוק, תכנים מסוימים עלולים להיות מקושרים לפרופיל שלך בפייסבוק. במצב שכזה, לפייסבוק קיימת היכולת לעקוב ולנתר אחר ביקוריך באתר. כספק אינטרנטי, אין באפשרותנו לעקוב אחר המידע המועבר על ידך לפייסבוק ולאתרים הקשורים בחברה.

מידע נוסף ניתן למצוא בכתובת: .php.policy/com.facebook.de-de://http .על מנת למנוע מפייסבוק לעקוב אחר פעילותך באתר, אנא התנתק מחשבון הפייסבוק טרם השימוש באתר.

מדיניות מידע אישי – Instagram באתר נעשה שימוש בפלטפורמת אינסטגרם )המופעלת על ידי חברת Meta .)התוכן באתר עשוי להיות

מקושר לפרופיל האינסטגרם שלך, במידה והנך מחובר אליו במקביל לביקורך באתר. הקישור עשוי להתבצע על ידי לחיצה על לחצן האינסטגרם באתר. במצב שכזה, לאינסטגרם קיימת היכולת לעקוב ולנתר אחר ביקוריך באתר. כספק אינטרנטי, אין באפשרותנו לעקוב אחר המידע המועבר על ידך לאינסטגרם ולאתרים הקשורים לפלטפורמה.

http://instagram.com/about/legal/privacy :בכתובת למצוא ניתן נוסף מידע

מדיניות מידע אישי – Pinterest

באתר נעשה שימוש בתוספים של הרשת החברתית Pinterest .בביקורך בדפי האתר המכילים את אחד או יותר מהתוספים המובנים, דפדפן האינטרנט שלך מתחבר באופן ישיר לשרתי חברת Pinterest .התוסף מעביר נתוני מידע אודות התחברותך לאתר. בין היתר, המידע המועבר עשוי לכלול, אך לא מוגבל, ל- כתובת IP ,כתובות אתרים אחרים בהם נעשה שימוש בתכונות Pinterest ,תאריך וזמן ההתחברות, אופן השימוש באתר ו”עוגיות”.

https://about.pinterest.com/de/privacy-policy :בכתובת למצוא ניתן נוסף מידע

2 .אבטחה אנו ננקוט בצעדים סבירים כדי להבטיח שהמידע האישי שאנו אוספים יהיה מדויק, מלא ומעודכן. אנו

שומרים על אמצעי הגנה מתאימים כדי לקיים את האבטחה, השלמות והסודיות של המידע האישי שלך, וכדי למנוע שימוש לרעה ואובדן, כמו גם גישה, שינוי או חשיפה בלתי מורשית למידע זה. אנו ננקוט בצעדים סבירים לגריעת או הפיכת המידע האישי לאנונימי לצמיתות, אם אינו נחוץ עוד לכל מטרה שלשמה נשמר. לא נשמור את המידע האישי שלך מעבר לזמן הנדרש.

3 .גישה, סקירה ותיקונים

למעט נסיבות מצומצמות המפורטות בדיני הפרטיות, על פי בקשה בכתב ועם ביצוע זיהוי מתאים, אנו נספק לך גישה למידע האישי השמור במאגרינו. במידה ותקבע שהמידע אינו מדויק, מלא ו/או עדכני, אנו ננקוט בצעדים סבירים לתיקון ו/או השלמת ו/או עדכון המידע. במידה ולא תסכים בדבר מהימנות המידע, תתבקש ע” י החברה לשייך הצהרה לפיה המידע אינו מלא ו/או עדכני ו/או מדויק, והחברה תנקוט בכל הצעדים הסבירים על מנת לעשות כמבוקשך.

תקשורת ותלונות

במידה ותרצה ליצור עימנו קשר בנוגע לכל שאלה הקשורה למדיניות הפרטיות של חברתנו אודות איסוף הנתונים האישיים, או במידה וברצונך להתלונן או להגיש בקשה, אנא צור עימנו קשר: ivyandnoa@gmail.com 050-462-3448 :טלפון כל תלונה תישלח תחילה לאחראי הפרטיות של החברה בכתב. החברה תבדוק את התלונה ותגיב בכתב תוך פרק זמן סביר. אם אינ כם תהיו מסופקים מתגובת החברה או מדרך הטיפול ב בקשה או התלונה, תהיו רשאים להגיש תלונה רשמית לרשויות המוסמכות, בכלל זה בפנייה למחלקת ביטחון המידע בבית המשפט.

Top Img back to top